مهندسی بهداشت حرفه ای

شناسایی، نمونه برداری و اندازه گیری آلاینده های محیط کار، طراحی و ارزیابی پست های کاری به روشهای مختلف، ارگونومی مشارکتی و بهبود شرایط کاری جهت کنترل اختلالات اسکلتی و عضلانی، مشاوره و ارائه برگه های شناسایی اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS) سم پاشی محیط های صنعتی و خانگی و اماکن و ...

سمپاشی موش

برای کشتن موش ها از دو روش استفاده می شود : روش فیزیکی و روش شیمیایی روش فیزیکی که تله گذاری نامیده می شود .رو

بیشتر بخوانید

سمپاشی سوسک

می‌دانیم که یکی از آفات ترسناک و چندش‌آور خانه و مخصوصا آشپزخانه ، سوسوک‌ها هستند. سوسک یک موجود ترسناک برای خ

بیشتر بخوانید

سمپاشی ساس

این راسته دارای خانواده ها و گونه های متعددی است.بسیاری از این حشرات که در فارسی به نام سن خوانده می شوند، آفا

بیشتر بخوانید