آزمایشگاه محیط زیست

ارائه خدمات آزمایشگاهی و اندازه گیری در بخش هوا و صدا شامل موارد زیر است

گاز و ذرات دودکش

گازهای دودکش شامل CO, O2, CO2, NO, NO2, NOx, SO2. H2S, Effg, E-Air, Tg, Ta ذرات دودکش شامل غلظت ذرات در شرایط

بیشتر بخوانید

آزمایشگاه هوا و صوت

بخش صدا اندازه گیری تراز شدت صوت Leq30, Lmax, Lmin اندازه گیری گازهای محیطی مثل منو اکسید کربن، دی اکسید نیتر

بیشتر بخوانید

آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه آب و فاضلاب با مجهز بودن به دستگاه های گوناگون قابلیت اندازه گیری و آنالیز پارامترهای زیر را دارا می

بیشتر بخوانید

آزمایش جارتست

گرچه اخیرا پیشرفت‌هایی در شناخت مکانیزم فرایند انعقاد حاصل‌شده اما هنوز از آن به عنوان یک دانش دقیق و جامع نام

بیشتر بخوانید

آنالیز خاک و پسماند

روش TCLP یا Toxicity Characteristic Leakage Procedure یک فرآیند تجزیه و تحلیل شیمیایی است که برای تعیین وجود ع

بیشتر بخوانید