آنالیز خاک و پسماند

تست TCLP

روش TCLP یا Toxicity Characteristic Leakage Procedure یک فرآیند تجزیه و تحلیل شیمیایی است که برای تعیین وجود عناصر خطرناک در زباله استفاده می شود. این آزمایش شامل شبیه سازی نفوذ تخلیه است و می تواند درجه ای ارائه دهد که بتواند خطرناک بودن زباله برای محیط زیست را اثبات کند. 

ین رتبه بندی می تواند روش مدیریت پسماند را که شرکت برای دفع پسماند بعدی اتخاذ می کند ، تعیین کند. آزمایشگاه ما 48-72 ساعت فلزات TCLP و آزمایش های فرار TCLP را با قیمت بسیار خوب ارائه می دهد.

EUROLAB پیشرو در ارائه خدمات مجاز و معتبر محیط زیست است. ما هر دو سرویس تست 48 ساعته و 72 ساعته برای فلزات TCLP و مواد فرار را به صورت رایگان ارائه می دهیم. مشتریان ما شامل شرکتهای مهندسی ، تأسیسات تولیدی و شرکتهای تجارت بزرگ هستند که با رعایت مقررات نظارتی فدرال ، ایالتی و محلی سروکار دارند.

آزمون روش نشت سمیت مشخص می کند

  • تحرک آلاینده های آلی و معدنی در مواد زائد
  • پسماندهای خطرناک و غیر خطرناک در محل نگهداری مناسب دفع شوند
  • چگونه مایعات شسته شده در شرایط دفن زباله شبیه سازی شده با زباله های جامد واکنش نشان می دهند؟
  • مقدار آلاینده های موجود در لیست EPA وجود دارد و احتمالاً در خاک و آب های زیرزمینی جذب می شود.
  • خطرات بالقوه بهداشت عمومی یا محیطی در لجن مورد آزمایش وجود دارد.

تجزیه و تحلیل TCLP به کشف همه گزینه های ممکن برای دفع ایمن مواد خطرناک کمک می کند.

;